Home / Basis energie

Basis energie

Basis energie voor een Nul-woning
De basis energie om mee te werken is elektriciteit. De infrastructuur in Nederland is zo geperfectioneerd, dat hier het minst problemen zijn te verwachten. Ook is de stap naar terug levering van elektriciteit aan het open net gemakkelijk te maken zonder direct hoge kosten te moeten maken voor energieopslag.

Zeker met de “onzichtbare” saldering van een terugdraaiende verbruiksmeter (Analoge Ferrarismeter). Het zelf produceren van gas is technisch veel moeilijker. Afgezien van de aanvoer van benodigde materialen die als basis voor fermentatie zouden kunnen dienen. Terug levering van gas is ook vele malen moeilijker dan die van elektriciteit. Tijdelijke opslag zal in een tank moeten plaatsvinden. Ook is de afvoer van restmaterialen ná fermentatie een opgave, die bij de productie van gas zal moeten plaatsvinden. De rekeneenheden bij elektriciteit productie, gebruik en terug levering t.o.v. van gasproductie is veel gemakkelijker. Het gebruik en de verbruikstoestellen van elektriciteit is compleet te noemen in Nederland, zelf als je de productie van elektriciteit zou beperken tot gelijkstroom en lage spanningen. In deze wereld is in de scheepvaart veel research gedaan de laatste jaren en zijn verschillende stroomverbruikers bij gelijkstroom en lage voltages voorhanden.

Ook is verbranden van eenmaal zelf geproduceerd gas weer afhankelijk van CO2 productie. Men verkrijgt geen “witte”/ groene energie. Terug levering van gas is niet onmogelijk, maar vele malen moeilijker te realiseren in vergelijking met zelfopwekking en terug levering van elektriciteit. Kortom elektriciteit is om vele redenen te verkiezen boven het zelf produceren van gas.