Home / Houtskeletbouw

Houtskeletbouw

Houtskeletbouw

De manier van bouwen van het bijhuis (2013) heeft te maken met “duurzaam bouwen”. Met houtskeletbouw ben je in staat het concept van “duurzaam”, gefaseerd aan te kunnen pakken, om een secure, stap voor stap, consequente manier te kunnen volgen.

Ook de combinatie met zorgvuldige aangebrachte isolatie is gemakkelijk te maken en voor deze gekozen manier van duurzaam bouwen is ook het volledig afdichten, of vacuüm bouwen, zorgvuldig gerealiseerd. De firma Broekman heeft een bouwwijze ontwikkeld, die ook de huisjes van de “Maatschappij van Weldadigheid” in Frederiksoord bouwt. De elektriciteitsbuizen worden in de ruimte van het houtskelet opgenomen, tussen de sporen, isolatie en meubelplaat in. De wandcontactendozen worden in een later stadium, als de afdichtende meubelplaat aan de binnenzijde van het skelet is aangebracht, gemonteerd. De afdichtende folie en isolatie, om de luchtdichtheid van het bijhuis en isolatie te garanderen worden daardoor niet gepasseerd of doorsneden.

In mijn geval waarbij het houtskelet vanuit een onderliggende kelder wordt opgetrokken, kon de elektriciteitsringleiding ook op deze wijze vanuit de kelder worden aangebracht en van beneden naar boven worden opgebouwd. Enige foto’s zullen dit hopelijk duidelijk maken.

Aan het houtskeletopbouw ging een van “douglas” spar hout gemaakte constructie vooraf; geplaatst op de keldermuur. Daarmee werd de starheid van de constructie gegarandeerd, die samen met de meubelplaat aan de binnenzijde het geheel  van stijfheid van het gebouw complementeerde.

De constructie is tevens drager van de vloerconstructies voor zowel boven- als benedenvloer. Tussen de vloerbalken is voor (geluid) isolatie een pakket Rockwool aangebracht. Op de vloeren zijn met elektriciteitszadels, bovenop 2cm dik isolatieschuimplaten, de vloerverwarmingsbuizen bevestigd, die de verwarming van het gebouw verzorgen. Het gehele gebouw is afgewerkt met een anhydriet vloer. Wegens de luchtdichtheid van het gebouw is een Warmte Terug Winningssysteem in het gehele gebouw aangebracht (in de wanden van de diverse ruimtes) vanuit de kelder om een goede ventilatie te hebben in het bijhuis. Natuurlijk letterlijk voorafgegaan door een aardpijp, waardoor de frisse lucht wordt aangezogen.