Home

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is in onze ogen, bouwen met respect voor mens en milieu en gaat verder dan alleen energiebesparing. Bouwen met duurzame bouwmaterialen, voorzien in eigen energie en een fijne duurzame plek om te wonen is het doel. Wij zijn van mening dat iedereen in de toekomst te maken krijgt met duurzaam bouwen, duurzaam verbouwen of duurzaam laten bouwen. Duurzaam bouwen is het je bewust zijn van de materialen die je gebruikt en toewerken naar een 0 factuur van de energieleverancier. Mooier nog: toewerken naar geld ontvangen van de energieleverancier

Deze website is ontwikkeld na de bouw van 2 duurzame woningen. Alle gebruikte duurzame energiebesparende producten worden uitgebreid beschreven in verschillende thema’s waarvan u hieronder een samenvatting met doorverwijzing naar desbetreffende pagina ziet.
Rijksinformatie over duurzaam bouwen en verbouwen vind u hier.