Home / Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

PV-Zonnepanelen of Photo Voltaïsche  panelen zijn zonnepanelen, die gelijkstroom op basis van (zon)licht opwekken. De hoogste opbrengst wordt gerealiseerd bij loodrechte instraling van het zonlicht. Het is duidelijk, dat er een aantal variabelen van invloed zijn voor het rendement. Opstelling naar de windrichting waar het meeste de zon staat. Dat is op het noordelijk halfrond het zuiden. Loodrechte instraling, zodat de dakhoek van belang is, of je gebruikt een zonnevolger, die altijd voor loodrechte instraling zorg draagt. Natuurlijk is de  hoeveelheid zonlicht van belang. In Zeeland een hogere opbrengst, dan in het noorden van Nederland. Doordat de zon dagelijks draait en ook in verschillende jaargetijden anders aan de lucht staat is het schema afhankelijk van gemiddelden en het hoogste rendement op jaarbasis op het noordelijk halfrond. Voor mijn vrienden in Australië moet een ander schema worden getekend.

Voor de volledigheid verwijs ik naar dit schema van variaties. (meest optimaal is plaatsing richting het zuiden met een dakhoek van 35 graden=100%)

De eenheid van opbrengst wordt gegeven in Wattpiek. In het noorden is een omrekeningsfactor van o,8 van belang wil men de opbrengst in KWh weten.

(Eén zonnepaneel +/- 1,5m2 is 200Wattpiek=160KWh op jaarbasis in Drenthe)

De kwaliteit van zonnepanelen is van groot belang (ze gaan de laatste jaren steeds meer rendement leveren). Normaal wordt de gelijkstroom van het zonnepaneel  via een Inverter omgevormd naar 220V wisselspanning, zodat rechtstreekse koppeling aan het open net mogelijk wordt.  Op een normaal huis (geen monument) is plaatsing van zonnepanelen op een pannendak het meest gemakkelijk. Plaatsing is mogelijk zonder vergunning. Voor plaatsing  op een stellage is een vergunning nodig van de gemeente waar u woont.

Zonnepanelen in Nederland.

Het gebruik van zonnepanelen in Nederland is uitstekend rendabel. Daar komt bij dat stroom uit zonlicht erg duurzaam is omdat bij de productie geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. Zonnepanelen zetten zonlicht om in stroom die vervolgens binnenshuis gebruikt wordt. Bij het gebruik van zonnepanelen is één praktisch probleem. Dat is dat ieder zonnepaneel een maximaal oppervlak heeft waarop zonlicht kan worden opgevangen. Om genoeg zonlicht op te vangen om rendabel te zijn, moet er dus een vrij groot oppervlak aan zonnepanelen worden gecreëerd die het liefst op het zuiden afgesteld staan met een helling van 35 graden.

Rendement zonnepanelen

Het rendement van zonnepanelen is afhankelijk van een groot aantal factoren. Hierbij spelen het oppervlak, de hellingshoek en plaatsing een belangrijke rol. Een goed afgesteld 500 wp zonnepaneel kan in Nederland zo’n 400 kWh aan elektriciteit opwekken. Dit staat gelijk aan ongeveer € 100,- besparing op de energienota.

Om het maximale rendement te behalen is het noodzakelijk om uw stroomverbruik te weten. Hier tegenover zet u een aantal zonnepanelen die dit verbruik voor u kunnen gaan genereren. U kunt vrij exact berekenen hoeveel een zonnepaneel voor u gaat opleveren en wat de verliezen zijn. Een zonnepaneel geplaatst op het oosten zal minder opleveren dan een zonnepaneel geplaatst op het zuiden. Tevens schijnt de zon niet overal even sterk in Nederland, dus ook de provincie waarin u woont is bepalend voor uw opbrengst.

Om de opbrengst  te kunnen berekenen zijn er verschillende tools voorhanden.

Wat heeft u nodig voor het plaatsen van zonnepanelen.

In principe heeft u maar vrij weinig nodig om energie op te wekken met zonnepanelen. Uiteraard de zonnepanelen, maar daarnaast eigenlijk alleen een omvormer (inverter), kabels en dakhaken. Uiteraard is de keuze aan zonnepanelen reuze en de mogelijkheden eindeloos.

Subsidies op zonnepanelen.

 De enorme subsidies op de aanschaf van zonnepanelen zijn verleden tijd. Sommige gemeenten geven nog een subsidie op de aanschaf van zonnepanelen, maar dat verschilt per gemeente. Op www.energiesubsidiewijzer.nl kun je vinden welke gemeenten een subsidie verlenen. Tevens staat hier informatie over andere energiesubsidies.

BTW zonnepanelen terugkrijgen.

Wie na half 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft kan de betaalde BTW terugontvangen van de belastingdienst. Er moet het een & ander aan administratie voor worden gedaan, maar deze arbeid is zeer zeker de moeite waard. Bij een systeem van 2000 wattpeaks is het BTW bedrag toch snel € 600,-

Dit geld voor systemen die terugleveren aan het net. De belastingdienst ziet de particulier die energie terugleverd als ondernemer. Vandaar die BTW verrekening. Het heeft als nadeel dat er ook BTW betaald zou moeten worden over de teruggeleverde stroom, maar daarvoor is weer een ontheffing aan te vragen als je onder de €1.345 te betalen BTW per jaar blijft. Bijna iedere particulier blijft hier overigens wel onder. Deze regeling is met terugwerkende kracht vanaf halverwege 2013. Heb je toen of daarna zonnepanelen geplaatst dan kun je de BTW verrekenen. Ook al heb je ook een subsidie ontvangen. Momenteel wordt er in Europa gepraat over afschaffing van het een & ander, dus de kans is aanwezig dat ook deze regeling komt te vervallen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.