Home / Duurzame energie

Duurzame energie

Het ontstaan van duurzame energie, die we zelf kunnen produceren en mogelijk kunnen terug leveren aan het “open net”, of zelf opwekken om te gebruiken in en rondom ons huis is in Nederland te verdelen in een viertal mogelijkheden. Al deze energievormen zullen als basis hebben, dat ze de twee grootste energieverslinders thuis aankunnen. Die twee grootste energiegebruikers zijn warmwatervoorziening en verwarming.

We kunnen de navolgende duurzame energie opwekkers als volgt kwalificeren: wind-, zon-, water- en bio-energie.

Windenergie wordt opgewekt door een windmolen en zonne-energie door zonnepanelen. Maar ook passieve energieopwekking is ook mogelijk door je huis zo mogelijk door rechtstreekse zonnewarmte op te warmen (en vast te houden door passieve isolatie), door lichtinval in je huis op het zuiden te situeren.

Ook tussenvormen (niet van zelfopwekking) zijn natuurlijk mogelijk, b.v . “plan Lievense”. Dit plan voorzag in de mogelijkheid de Markerwaard te gebruiken als opslag voor water; het water wordt door windmolens opgepompt. Bij voldoende windaanbod wordt het water uit het IJsselmeer de huidige Markerwaard ingebracht, die nooit is drooggelegd. Op een later tijdstip, gebaseerd op een behoefte aan stroom kan de verhoogde waterspiegel van de Markerwaard dienst doen via generatoren om stroom op te wekken, door het terug te laten lopen het IJsselmeer in. Het is er nooit van gekomen, door praktische bezwaren van een dijkdoorbraak bij hoog water. Misschien kan zoiets ooit in de Noordzee gerealiseerd worden. (zie Wikipedia)

Waterenergie ontstaat uit de beweging van een waterstroom. In Noorwegen en Zweden de z.g “witte steenkool”. Allen beekjes in Limburg en waterverplaatsing in onze grote rivieren kunnen daarvoor dienst doen.

Een combinatie van water- en zonne-energie heb ik in mijn huis gerealiseerd. Eigenlijk is dit grondwater voorzien van energie. (zie werking ervan bij “warmtepomp”) ’s Zomers wek ik elektriciteit op door zonnepanelen te gebruiken. (Heatpipes of vacuumbuizen zorgen er ook nog voor, dat het water in mijn warmtevat, die is gecombineerd met de warmtepomp en vloerverwarming, extra wordt verwarmd. (In de zomer verwarmen zij het zwembad). Hierbij draait mijn verbruiksmeter terug. ’s Winters gebruik ik mijn elektrische warmtepomp met een open braine, gecombineerd met de ’s zomers opgewekte energie. Aan het einde van het jaarlijkse stookseizoen staat de verbruiksmeter tezamen met andere elektrische energiegebruikers (licht en elektrische apparaten), weer op nul en is het huis is warm gestookt met de energie uit het grondwater.

Bio-energie ontstaat uit organisch materiaal, zoals mest. Bio-energie kan ook worden opgewekt door het verbranden van houtsplinters geïmporteerd uit m.n. het buitenland, maar door verbrandingen en de daarmee ook schadelijke gassen die vrijkomen is het ook niet vrij van CO2 productie. We zullen echter altijd te maken hebben bij omzetting van “energie” van min of meer schadelijke bijproducten bij verbranding. Ook bij het produceren van elektriciteit met gebruikmaking van kolen ontstaat geen “groene”stroom en is dus niet duurzaam. Dit laatste is het geval als er een energie-omzetting plaats vindt zonder CO2 productie. Elektriciteit van kerncentrales zou op deze wijze “groene stroom” kunnen leveren, maar dit heeft andere, nog veel grotere nadelen. Dit wijs ik dan ook pertinent af. Ook het “groen” maken van elektriciteit, door het aankopen van CO2 certificaten, is in wezen geen duurzame energie.

Het is duidelijk dat ik heb gekozen voor wind- en zonne-energie.

Voor het gebruik van warm tapwatervoorziening heb ik een vlakke plaat collector aangebracht op mijn dak (op het westen) met opslag van dit warme water in een boiler. Het rendement is in de winterperiode echter minimaal, zodat het water door een HR ketel moet worden (bij) gewarmd.